ואלה שעשו את המלאכה

סגל הפיקוד
מטה הגדוד
מג"ד - יצחק פונדק, נחמן (גורפינקל) ניר, שמעון מרגולין
סמג"ד - צבי (צ'רטנקו) צור ("צ'רה"), אפרים דרורי, דוד שני (שניצקי), שמעון מרגולין
קצין מבצעים - נחמן ניר
קצין מודיעין - יעקב רוזנפלד, משה אייל
קצין ש"י (שירות ידיעות) - גליל אלישיב
קצין הדרכה - יגאל (קרצובניק) גלעד
קצין קשר - דב (ליברטובסקי) בר לב, אורי (מנהיים) מן
קצין תרבות - ישראל (ליזרוביץ) אילון
קצין תחבורה - מולה מאיר, שלמה יונגרסון
קצין רפואה - אלכס פליק, דניאל טוגנדרייך, אביגדור וולפסון
קצין שלישות - דוד גרהרד, ישראל מידן
קצין אפסנאות - יעקב הירש, שמעון כנעני, שלום שילוני, פנחס אהרוני
חובש גדודי - אברהם מור חיים, צבי גוטמן, מרים חסידאי (מוצ'צ'ה)
נשק גדודי - אברהם טננבאום
רב סמל גדודי - אברהם ישראל, עמיחי פניני, מנחם שרמר

מפקדי הפלוגות
פלוגה א'
מ"פ - מאיר (ליזרקביץ) אלעזרי, ישראל טופול, ישראל גרמן
סמ"פ - משה (מישקה) (רובשקין) אייל, יוחנן ליפשיץ

פלוגה ב'
מ"פ - שמעון מרגולין
סמ"פ - מאיר אפל

פלוגה ג'
מ"פ - שלמה קריזל, יוסף (גלסברג) גבע, אברהם ישראל
סמ"פ - גרשון הירשפלד, דודיק בן יעקב

פלוגה ד'
מ"פ - אשר (פופובסקי) דרומי, דוד ציפמן
סמ"פ - רפה וולפסון

פלוגה ה'
מ"פ - יחזקאל (חזי) (לובכינסקי) לביא, דוד (שניצקי) שני
סמ"פ - עמיחי פניני

פלוגה ז' (אצ"ל)
מ"פ - ישעיהו אביעם
סמ"פ - יוחנן ליפשיץ

פלוגת "שועלי שמשון" (הועברה לגדוד בשלהי דצמבר 1949)
מ"פ יוסף (גלסברג) גבע

פלוגה מסייעת
מ"פ - יגאל (קרצובניק) גלעד, בנו שברצברט
סמ"פ - יוסף חיות, ברוך קפרובסקי, נפתלי דגני

פלוגת מפקדה
מ"פ - יהושע וינשטיין
קצין מק"ב (מקלעים בינוניים) - אפרים שורצשטיין
קצין מרגמות - אבנר שפירא
קצין חבלה - אברהם בן הדור
קצין סיירים - רפי שמאי
קצין צלפים - שמעון בן יהודה
0 Comments:

Post a Comment

<< Home