רשימת הנופליםאביעני בועז ז"ל, בן סעדיה ושולמית
נולד ב: עדן, ב-ח' בטבת תרפ"ח, (1/1/1928),
מקום נפילה: מחצבת צובה (באזור ירושלים), ב-י' באדר ב' תש"ח (21/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:ירושלים - סנהדריה

אדמוני שלום ז"ל, בן דויד ודבורה
נולד ב: תל אביב, ב-י"ט בחשוון תרפ"ח, (14/11/1927),
מקום נפילה: ליד רחובות, ב-י"ד בניסן תש"ח (23/4/1948)
נפל בעת שירותו (ת.ד.),
גיל: 21, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

אהליאב זוהר ז"ל, בן מאיר ולאה
נולד ב: ישראל, ב-ט"ו באייר תרפ"ח, (7/5/1928),
מקום נפילה: ליד פלוג'ה (קרית גת), ב-ב' באדר ב' תש"ח (13/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

אוורבוך שאול ז"ל, בן עמנואל ושרה
נולד ב: בסרביה, ב- תרס"ח, (1908), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב בתמוז תש"ח (19/7/1948)
נפל בפעולה מבצעית (ממוקש),
גיל: 40, בית עלמין:קיבוץ נגבה

אוסמו יוסף (פפי) ז"ל, בן יהודה ומתילדה
נולד ב: איטליה, ב-כ' באלול תרפ"ז, (17/9/1927),
מקום נפילה: פלוג'ה (ליד קרית גת), ב-ב' באדר ב' תש"ח (13/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 21, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

אזרק אבנר (אדוארד) ז"ל, בן משה ועדינה
נולד ב: סוריה, ב-כ"ז בטבת תרפ"ז, (1/1/1927),
מקום נפילה: נגבה, ב-כ' באייר תש"ח (29/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 21, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

אלמוני
נפל בקרב ניצנים, כ"ט באייר תש"ח (7.6.1948)

אלמוני
נפל בקרב במשלטי רמת הכובש

אנטין מאיר (מרה) ז"ל, בן משה ובודיה
נולד ב: פולין, ב-י"ב בתמוז תרע"ט, (10/7/1919), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב
גיל: 28, בית עלמין: ניצנים

אפשטיין דבורה ז"ל, בת דויד ורוזה
נולדה ב: אורוגוואי, ב- תרפ"ט, (1929), חברת קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפלה בקרב
גיל: 19, בית עלמין:ניצנים

ארזי (רובינשטיין) משה ז"ל, בן יצחק ואסתר
נולד ב: פולין - וארשה, ב-כ"ד באייר תרס"ט, (15/11/1909), חבר קיבוץ נען
מקום נפילה: משטרת עיראק סואידן (מ.יואב), ב-י"ג באייר תש"ח (22/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 39, בית עלמין:קיבוץ נען

אשכנזי דוד ז"ל, בן יצחק ואסתר
נולד ב: תורכיה, ב-י"ט בשבט תרפ"ח, (1/1/1928),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי) , ב-ב' בסיון תש"ח (9/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:באר טוביה

באומגרטן יעקב ((יניו)) ז"ל, בן שמואל וברטה
נולד ב: רומניה, ב-י"ג בתמוז תרפ"ה, (5/7/1925), חבר קיבוץ ברקאי
מקום נפילה: נגבה, ב-ה' בתמוז תש"ח (12/7/1948)
נפל בקרב
גיל: 23, בית עלמין:קיבוץ נגבה

בוטנרו משה ז"ל, בן שלמה ומלכה
נולד ב: רומניה, ב-א' באלול תרפ"ג, (14/8/1923),
מקום נפילה: חירבת מאסררה (ממערב לכניסה למושב לכיש), ב-י"ג בתשרי תש"ח (16/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:כפר ורבורג

בוקי שמואל ז"ל, בן משה ורבקה
נולד ב: פולין, ב-ט"ו בטבת תרפ"ו, (1/1/1926),
מקום נפילה: עיראק אל-מנשיה, (ליד קרית גת), ב-כ"א בתמוז תש"ח (28/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:רחובות

בלוך חיים-זאב (הרברט) ז"ל, בן יהושע וסופי
נולד ב: גרמניה, ב-כ"ד באדר תרפ"ב, (24/3/1922),
מקום נפילה: עבדיס (מצפון לנגבה), ב-ב' בתמוז תש"ח (9/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 26, בית עלמין:קיבוץ נגבה

בלזר נסים ז"ל, בן אליהו וויקטוריה
נולד ב: בולגריה, ב-ט"ו בתשרי תרפ"ו, (10/3/1925),
מקום נפילה: נגבה, ב-ו' בתמוז תש"ח (12/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:קיבוץ נגבה


בן ארי (גלסשייב) מירה (מרים) ז"ל, בת ישראל ורבקה
נולדה ב: גרמניה - ברלין, ב- תרפ"ו, (1926), חברת קיבוץ ניצנים,
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט בסיון תש"ח (7/6/1948)
נפלה בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:ניצנים

בן מנשה (מנפרד) מיכה ז"ל, בן משה ומיטה
נולד ב: גרמניה, ב-י"ט בשבט תרפ"ח, (10/2/1928),
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב באייר תש"ח (21/5/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 20, בית עלמין:קיבוץ נגבה

בניש שלמה (מוני) ז"ל, בן יצחק וחביבה 4265
נולד ב: בולגריה - סופיה, ב-י"ט בניסן תרפ"א, (27/4/1921),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 27, בית עלמין:ניצנים

בנקוביץ מנוח ((מונלה)) ז"ל, בן שמעון וצביה
נולד ב: ירושלים, ב-ה' בחשוון תרפ"ה, (2/11/1924),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-א' בתמוז תש"ח (8/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 24, בית עלמין:באר טוביה

בסו יוסף ז"ל, בן משה ומזל-טוב
נולד ב: תורכיה, ב-ו' בשבט תרפ"ח, (28/1/1928),
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב באייר תש"ח (21/5/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 20, בית עלמין:קיבוץ נגבה

בסוקביץ (בסיוקביץ) נחמיה ((ממי)) ז"ל, בן שלום ופרומה
נולד ב: תל אביב, ב-ד' באדר תרפ"ח, (25/2/1928),
מקום נפילה: עיראק אל-מנשיה (ליד קרית גת), ב-כ"ה בתמוז תש"ח (1/8/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

ברלין מנחם ז"ל, טוראי, בן נחום וצפורה
נולד ב: פולין, ב-כ"ג בסיון תרפ"ח, (11/6/1928), חבר מושב באר טוביה
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-י"ב בניסן תש"ח (21/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:באר טוביה

ברמן שלמה (סיומה) ז"ל, בן יצחק ורחל
נולד ב: תורכיה, ב-ח' בסיון תרפ"ה, (31/5/1925),
מקום נפילה: ליד גדרה, ב-כ"ב בניסן תש"ח (1/5/1948)
נפל בעת מילוי תפקידו (ת.ד.),
גיל: 24, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

ברנר יעקב ז"ל,
נולד ב: פולין - לודז', ב- תרפ"ח, (1928), חבר קיבוץ קדמה
מקום נפילה: ליד מסמיה (צומת ראם), ב-ט"ז בניסן תש"ח (25/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:קדמה

גוטליבובסקי יהודה (יידק) ז"ל, בן יוחנן ובריינדיל
נולד ב: פולין, ב-י"ב באייר תרע"ז, (4/5/1917), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-ט"ו באדר ב' תש"ח (26/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 30, בית עלמין:ניצנים

גולדמן אברהם (יהודה) ז"ל, בן זאב ושרה
נולד ב: תל אביב, ב-חשוון תרפ"ה, (11/1924),
מקום נפילה: קדמה, ב-כ"ג באייר תש"ח (1/6/1948)
נפל בעת פעילות מבצעית (בהנחת מוקשים),
גיל: 24, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

גולדמן יואל ((ינו, יאנצי)) ז"ל, בן חיים ופרנצישקה
נולד ב: הונגריה, ב-כ"ז בכסלו תרפ"ה, (24/12/1924),
מקום נפילה: משטרת עיראק סואידן (מ.יואב), ב-י"ג באייר תש"ח (22/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 24, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

גולדשטיין חיים ז"ל, בן אליהו ושושנה
נולד ב: תל אביב, ב-כ"ה באדר תרפ"ג, (13/3/1923),
מקום נפילה: ג'יסייר (ליד מושב סגולה), ב-כ"ו באב תש"ח (31/8/1948)
נפל בעת פעילות מבצעית (ממוקש),
גיל: 25, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

גיגי יעקב ז"ל, בן נעים ויעל
נולד ב: צפת, ב-כ"ד בטבת תרפ"ד, (1/1/1924),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 24, בית עלמין:ניצנים

גלבגיסר מנחם ז"ל, בן יעקב ושרה
נולד ב: משמר הירדן, ב-א' בתשרי תרפ"ד, (10/9/1923),
מקום נפילה: נגבה, ב-ה' בתמוז תש"ח (12/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:קיבוץ נגבה

גלברד דוד ז"ל, בן משה וסוניה
נולד ב: פולין, ב-ט"ו ב תרפ"ב, (15/3/1922), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 26, בית עלמין:ניצנים

גליאה אברהם ז"ל, בן שבתאי וטובה
נולד ב: יוון, ב-י"ב בכסלו תרפ"ט, (25/11/1928),
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב באייר תש"ח (21/5/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 20, בית עלמין:קיבוץ נגבה

גליקסר מאיר ז"ל, בן שמחה וגיטל-מרים
נולד ב: פולין, ב-ב' בתשרי תרע"ח, (18/9/1917),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כט' באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 31, בית עלמין:ניצנים

גלפנד יהודה ז"ל, בן שלמה ושושנה-רוזה
נולד ב: ארגנטינה, ב-י"ט בטבת תרפ"ט, (1/1/1929),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:ניצנים

גנוט אריה ז"ל, בן שלמה ובלה
נולד ב: רומניה, ב- תרפ"ג, (1923), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:ניצנים

גנסלר דב ז"ל, בן צבי ופאני
נולד ב: רומניה, ב-כ"ז בכסלו תר"צ, (29/12/1929),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-י"ב בניסן תש"ח (21/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:באר טוביה

ג'רבלי יוסף (קינג) ז"ל, בן אברהם ושמחה
נולד ב: תל אביב, ב-א' בשבט תרפ"ו, (16/1/1926),
מקום נפילה: ליד פלוג'ה (קרית גת), ב-ב' באדר ב' תש"ח (13/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

דובנו יצחק (יואב) ז"ל, בן משה ורחל
נולד ב: פולין, ב-כ"ח בשבט תרע"ג, (5/2/1913), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב באייר תש"ח (21/5/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 35, בית עלמין:קיבוץ נגבה

דוידוביץ גילה ז"ל, בת מנדל ואסתר
נולדה ב: צ'כוסלובקיה, ב-ז' בניסן תרפ"ט, (17/4/1929), חברת קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-כ"ד באייר תש"ח (2/6/1948)
נפלה בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:קיבוץ נגבה

דורצ'ין שולמית ז"ל, בת יצחק ויהודית
נולדה ב: פולין, ב-כ' בטבת תרפ"ז, (25/12/1926), חברת קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפלה בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:ניצנים

דנציגר (יצחק) יעקב ז"ל, בן יחיאל וטובה
נולד ב: גרמניה, ב-ט"ו באלול תרפ"ג, (28/8/1923),
מקום נפילה: כפר קטרה (ליד גדרה), ב-כ"ז בניסן תש"ח (6/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

הולצהקר חנוך ז"ל, בן יעקב ורוזה
נולד ב: פולין - וולין, ב-כ"ח בכסלו תרצ"א, (18/12/1930), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-ט"ז באייר תש"ח (25/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:קיבוץ נגבה

הירש משה (פאול) ז"ל, בן אליעזר (פרידריך) ומתילדה
נולד ב: גרמניה, ב-ט' בתמוז תר"צ, (5/7/1930),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-י"ב בניסן תש"ח (23/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

הירשפלד עזרא ז"ל, בן קורט-יעקב ומרגרטה
נולד ב: גרמניה - ברלין, ב-כ"א בניסן תר"צ, (19/4/1930),
מקום נפילה: עיראק אל-מנשיה (ליד קרית גת), ב-כ"ב בתמוז תש"ח (28/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:פרדס חנה

הרשקוף אלכסנדר ז"ל, בן דוב-ברקו וברטה
נולד ב: רומניה - בראילה, ב-ט"ז בסיון תרע"ד, (10/6/1914), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 34, בית עלמין:ניצנים

וויינרמן מרדכי ז"ל, בן דויד ומלכה
נולד ב: פולין, ב-כ"א בטבת תרפ"א, (1/1/1921), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-ה' בתמוז תש"ח (12/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 27, בית עלמין:קיבוץ נגבה

וולפסון רפאל (רפא) ז"ל, בן יוסף והילדה
נולד ב: גרמניה, ב-ד' באלול תרפ"ב, (28/8/1922), חבר קיבוץ קדמה
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-י"ב בניסן תש"ח (21/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 26, בית עלמין:קיבוץ בארי

וורשבסקי יעקב ז"ל, בן משה ומרים
נולד ב: פולין, ב- תרפ"א, (1921), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 27, בית עלמין:ניצנים

וייסר מרדכי (מוטה) ז"ל, בן יעקב וינטה
נולד ב: פולין, ב- תרפ"ז, (1927), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 21, בית עלמין:ניצנים

וירובניק זאב ז"ל, בן זליג ולאה
נולד ב: ישראל, ב-י"ט באלול תרפ"ז, (16/9/1927),
מקום נפילה: נגבה, ב-כ"ד באייר תש"ח (2/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 21, בית עלמין:קיבוץ נגבה

ולוצ'ק מרדכי ז"ל, בן יעקב וסימה
נולד ב: פולין, ב-א' באדר א' תרפ"ד, (2/6/1924),
מקום נפילה: אשדוד, ב-כ"ב באייר תש"ח (31/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 24, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

זולוטוב בצלאל ז"ל, בן דוד ושרה
נולד ב: פולין - וארשה, ב-י"ג באייר תרפ"ד, (17/5/1924),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 24, בית עלמין:ניצנים

זייד יוסף ז"ל, בן שלום ובכורה
נולד ב: תל אביב, ב-י"ב בטבת תרצ"א, (1/1/1931),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-י"ב בניסן תש"ח (21/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 17, בית עלמין:באר טוביה

זיית (חממה) עזרא ז"ל, בן אליהו ורגינה
נולד ב: עיראק, ב- תרפ"ה, (1925),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:ניצנים

זילברמן יוחנן (ג'אן) ז"ל, בן בנימין ואדית
נולד ב: רומניה, ב-י"ט באייר תרפ"ו, (3/5/1926),
מקום נפילה: ליד קרית גת, ב-כ' בתמוז תש"ח (27/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

זלינגר ראובן ז"ל, בן עקיבא ודבורה
נולד ב: תל אביב, ב-ג' בחשוון תרפ"ח, (29/10/1927),
מקום נפילה: ליד פלוג'ה (קרית גת), ב-ב' באדר ב' תש"ח (13/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 21, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

זלצמן אברהם ז"ל,
נולד ב: אוקראינה, ב-כ"ג באדר א' תרפ"א, (3/3/1921), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-ט' בחשוון תש"ח (24/10/1947) (טרם מלחמה)
נרצח ממארב בדרכו למשק,
גיל: 26, בית עלמין:ניצנים

זננבליט אברהם-אבא ז"ל, בן ישראל ודבורה
נולד ב: פולין, ב-ט"ו באב תרפ"ג, (28/7/1923),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-א' בתמוז תש"ח (8/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:באר טוביה

חביב יואל ז"ל, בן שלמה וטובה
נולד ב: ספרד, ב-כ"ט בשבט תרפ"ט, (9/2/1929),
מקום נפילה: ליד גדרה, ב-ג' באייר תש"ח (12/5/1948)
נפל מיריות הפקר של חיילים בריטיים,
גיל: 19, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

חדד (חודידטוב) אברהם ז"ל, בן מימון וברוריה
נולד ב: ברית המועצות, ב-כ"ט בשבט תרפ"ח, (20/2/1928),
מקום נפילה: נתניה, ב-כ"ד בכסלו תש"ט (26/12/1948)
נפל בעת שירותו (ת.ד.),
גיל: 20, בית עלמין:נתניה

חכמי יוחאי ז"ל, בן דויד וצפורה
נולד ב: תל אביב, ב-כ"ה בכסלו תרפ"ט, (8/12/1928),
מקום נפילה: משלט 7, מדרום למשטרת עיראק סואידן (מ.יואב), ב-י"ג בתשרי תש"ט (22/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:ירושלים - הר הרצל

חמיצר עמנואל ז"ל, בן רפאל ואלה
נולד ב: גרמניה, ב-כ"ב בטבת תרע"ג, (1/1/1913),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 35, בית עלמין:ניצנים

טריף יעקב ז"ל, בן נתן וחנה
נולד ב: רומניה, ב- תרע"ח, (1918), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 30, בית עלמין:ניצנים

יברביום שמחה ז"ל, בן מתתיהו ובריינה
נולד ב: פולין, ב-כ"ג בשבט תרפ"א, (1/2/1921),
מקום נפילה: ראשון לציון, ב-ט"ז באלול תש"ח (20/9/1948)
נפל בעת מילוי תפקידו (ת.ד.),
גיל: 27, בית עלמין:ראשון לציון

יונה מיכאל ז"ל, בן דויד וז'אנטה
נולד ב: רומניה, ב-י"ט בטבת תרפ"ט, (1/1/1929),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב בעת סיור ליד ניצנים,
גיל: 19, בית עלמין:ניצנים

יעקובובסקי ישראל ז"ל, בן אהרן והדסה
נולד ב: חיפה, ב-י"ד באדר תרפ"ו, (28/2/1926), חבר מושב באר טוביה
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב באייר תש"ח (21/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:באר טוביה

ירקוני עודד ז"ל, בן צבי ושרה
נולד ב: קיבוץ גבעת ברנר, ב-י"ג בשבט תרצ"א, (31/1/1931), חבר קיבוץ גבעת ברנר
מקום נפילה: כפר בשית (ליד מושב עשרת), ב-י"ט באדר ב' תש"ח (30/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 17, בית עלמין:קיבוץ גבעת ברנר

ישינסקי שמואל ז"ל, בן מנשה ודינה
נולד ב: פולין, ב-כ' באייר תרפ"ט, (30/5/1929), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-כ"ד באייר תש"ח (2/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:קיבוץ נגבה

ישראלי יוסף ז"ל, בן אליהו וחנה
נולד ב: תל אביב, ב-ו' באדר תר"צ, (6/3/1930),
מקום נפילה: ליד כפר שמריהו, ב-כ"ו בשבט תש"ח (6/2/1948)
נפל בחזרה ממחנה אימונים "הספירט" לשרונה, מירי ערבים,
גיל: 18, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

כהן אהרון ז"ל, בן יוסף ובתיה
נולד ב: ברית המועצות, ב-י"ז בתמוז תר"צ, (13/7/1930),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-י"ב בניסן תש"ח (21/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:באר טוביה

כהן יחיאל ז"ל, בן יוסף וצביה
נולד ב: תימן, ב-ה' בטבת תרפ"ה, (1/1/1925),
מקום נפילה: משלט 7, מדרום למשטרת עיראק סואידן (מ.יואב), ב-כ"א בתשרי תש"ט (22/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:ירושלים - הר הרצל

כהן יעקב ז"ל, בן שלמה ועליזה
נולד ב: סוריה, ב-י"ב בטבת תרצ"א, (1/1/1931),
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב באייר תש"ח (21/5/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 17, בית עלמין:קיבוץ נגבה

כהן משה ז"ל, בן סעדיה ונדרה
נולד ב: תימן, ב- תרצ"ב, (1932),
מקום נפילה: משלט 7, מדרום למשטרת עיראק סואידן (מ.יואב), ב-י"ט בתשרי תש"ט (22/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 16, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

כרמי בנימין ז"ל, בן נתן ומלכה
נולד ב: תל אביב, ב-י"א באייר תרפ"ח, (1/5/1928),
מקום נפילה: ליד פלוג'ה (קרית גת), ב-ב' באדר ב' תש"ח (13/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

כרמיאל (קרמיול) יהודה ז"ל, בן דויד וחוה
נולד ב: גרמניה, ב-ו' באדר תרפ"ח, (27/2/1928), חבר מושב באר טוביה
מקום נפילה: משטרת עיראק סואידן (מ.יואב), ב-י"ז באייר תש"ח (26/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:באר טוביה

לביא (לובוחינסקי) יחזקאל (חזי) ז"ל, בן יוסף ויוכבד
נולד ב: לודז', פולין, ב-י"א בחשוון תרפ"ה, (8/11/1924),
מקום נפילה: באזור (בעת תרגיל בפו"מ), ב-כ"ו באדר ב' תשי"א (3/4/1951)
נפל בעת מילוי תפקידו,
גיל: 26, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

לוי אהרון ז"ל, בן אברהם ושמחה
נולד ב: תל אביב, ב- תרפ"ט, (1929),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-י"ב בניסן תש"ח (21/4/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:באר טוביה

לוי ברטולד ז"ל, בן ארתור ויוליה
נולד ב: גרמניה, ב-כ"א בכסלו תרע"ג, (1/12/1912), חבר קיבוץ גבעת ברנר
מקום נפילה: כפר בשית (ליד מושב עשרת), ב-י"ט באדר ב' תש"ח (30/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 36, בית עלמין:קיבוץ גבעת ברנר

לוי דב ז"ל
נולד ב: רומניה, ב- תרפ"ד, (1924), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 24, בית עלמין:ניצנים

לוי (קיפור) יהודה ז"ל, בן יהושע ושפיקה
נולד ב: תורכיה, ב-ג' בסיון תרפ"ט, (11/6/1929),
מקום נפילה: אשדוד, ב-כ"ב באייר תש"ח (31/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:ירושלים - הר הרצל, חלקת נעדרים

לויט מיכאל (מיכה) ז"ל, בן משה ורבקה
נולד ב: באר טוביה, ב-י"ט בכסלו תרצ"א, (9/12/1930), חבר מושב באר טוביה
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-ב' באייר תש"ח (11/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:באר טוביה

לוין שרגא ז"ל, בן מאיר ושרה
נולד ב: פולין, ב-י"ז בניסן תרפ"ט, (27/4/1929),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:ניצנים

לנצמן (לנדסמן) יוסף (יז'יק) ז"ל, בן מאיר וגנה
נולד ב: פולין, ב-ט"ז בכסלו תר"צ, (18/12/1929),
מקום נפילה: נגבה, ב-ה' בתמוז תש"ח (12/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:קיבוץ נגבה

לפידות ישראל ז"ל, בן מאיר ויונה
נולד ב: תל אביב, ב-א' בטבת תר"צ, (1/1/1930),
מקום נפילה: ליד רחובות, ב-י"ד בניסן תש"ח (23/4/1948)
נפל בעת שירותו (ת.ד.),
גיל: 18, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

לרמן יחזקאל ז"ל, בן אברהם-נתן וחנה-טובה
נולד ב: פולין, ב-כ"ב בתשרי תרפ"ו, (10/10/1925),
מקום נפילה: משלט 7 (מדרום למשטרת עיראק סואידן (מ.יואב)), ב-י"ט בתשרי תש"ט (22/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:כפר ורבורג

מזרחי משה ז"ל, בן אהרן ורחל
נולד ב: לבנון, ב-ט"ו בתשרי תרצ"ג, (15/10/1932),
מקום נפילה: משלט 7 (מדרום למשטרת עיראק סואידן (מ.יואב)), ב-י"ט בתשרי תש"ט (22/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 16, בית עלמין:כפר ורבורג

מלי יוסף ז"ל, בן מאיר וצפורה
נולד ב: פולין, ב-י"א בסיון תר"ע, (18/6/1910), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ז באייר תש"ח (26/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 38, בית עלמין:קיבוץ נגבה

מנוביץ יוסף ז"ל, בן משה ושרה
נולד ב: תל אביב, ב-כ"ג בכסלו תרפ"ד, (19/12/1923),
מקום נפילה: עבדיס (מצפון לנגבה), ב-ב' בתמוז תש"ח (9/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:רחובות

מנצורה יהודה ז"ל, בן חיים ואורה
נולד ב: תימן, ב-ו' בתשרי תר"צ, (10/6/1929),
מקום נפילה: ליד רחובות, ב-י"ד בניסן תש"ח (23/4/1948)
נפל בעת מילוי תפקידו (ת.ד.),
גיל: 18, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

נונברג יעקב ("יענקלה חבלן") ז"ל, בן דויד ואסתר
נולד ב: פולין, ב-כ"ט בטבת תרע"ט, (1/1/1919),
מקום נפילה: גל-און, ב-ג' בסיון תש"ח (10/6/1948)
נפל בעת פעילות מבצעית (בהנחת מוקשים),
גיל: 29, בית עלמין:ירושלים - הר הרצל

נוסבנד בועז ז"ל, בן בן-ציון ובלומה
נולד ב: פולין, ב-ח' בטבת תרע"ב, (29/12/1911), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-כ"ד באייר תש"ח (2/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 37, בית עלמין:קיבוץ נגבה

נמס יהודה ז"ל, בן בנימין ואסתר
נולד ב: ירושלים, ב-ט' באדר תר"צ, (9/3/1930),
מקום נפילה: אשדוד, ב-כ"ד באייר תש"ח (2/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

נתנזון יוסף ז"ל, בן מיכאל ורבקה
נולד ב: רומניה, ב- תרע"ה, (1915), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 33, בית עלמין:ניצנים

סגל יהושע ז"ל, בן יוסף וצפורה
נולד ב: תל אביב, ב-ט"ו בטבת תרפ"ו, (1/1/1926),
מקום נפילה: כפר סלמה (ליד שכונת התקוה), ב-כ"ו באייר תש"ח (4/6/1948)
נפל בעת פעילות מבצעית (ממוקש),
גיל: 22, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

סגל מנחם ז"ל, בן לייבוש ובתיה
נולד ב: רומניה, ב-י"ד באייר תרפ"ח, (4/5/1928),
מקום נפילה: ליד פלוג'ה (קרית גת), ב-ב' באדר ב' תש"ח (13/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

סוקל ישעיהו ז"ל, בן יצחק ופניה
נולד ב: אוסטריה, ב-ט"ו בניסן תרפ"ה, (9/4/1925),
מקום נפילה: עבדיס (מצפון לנגבה), ב-ג' בתמוז תש"ח (10/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:רחובות

סיגורה יצחק ז"ל, בן אברהם וחנה
נולד ב: יוון, ב-ט"ו בניסן תרפ"ו, (30/3/1926),
מקום נפילה: עבדיס (מצפון לנגבה), ב-ב' בתמוז תש"ח (9/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:קיבוץ נגבה

סנואני בנימין ז"ל, בן יוסף ודבורה
נולד ב: תימן, ב-ט"ו בטבת תרפ"ו, (1/1/1926),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-ב' באייר תש"ח (11/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:באר טוביה

עוזרי יצחק ז"ל, בן יהודה ושמחה
נולד ב: ארה"ב, ב-כ"א בסיון תרפ"ט, (29/6/1929),
מקום נפילה: באר טוביה, ב-ז' בתשרי תש"ט (10/10/1948)
נפטר ממחלה בעת מילוי תפקידו,
גיל: 19, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

פוקורני מאיר (הנס-וולפגנג) ז"ל, בן רפאל וגיזה
נולד ב: אוסטריה, ב-ט"ו באלול תרפ"ה, (4/9/1925),
מקום נפילה: ליד מחנה חסה, ב-י' באדר ב' תש"ח (21/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:באר טוביה

פוקסמן אלימלך (אליהו, אליק) ז"ל, בן משה ומרים
נולד ב: מחניים, ב-כ"ב בטבת תרפ"ה, (18/1/1925), חבר מושב באר טוביה
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב באייר תש"ח (21/5/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 23, בית עלמין:באר טוביה

פיפק חיים ז"ל, בן גוטמן ונחמה
נולד ב: פולין, ב-כ"א באייר תרפ"ה, (15/5/1925),
מקום נפילה: דווימה (אזור בית גוברין), ב-ל' בחשוון תש"ט (2/12/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:כפר ורבורג

פלס חנן ((היינצי)) ז"ל, בן פליקס ופרידה
נולד ב: גרמניה, ב-ד' באייר תרע"ט, (4/5/1919), חבר קיבוץ גבעת ברנר
מקום נפילה: כפר בשית (ליד מושב עשרת), ב-י"ט באדר ב' תש"ח (30/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 29, בית עלמין:קיבוץ גבעת ברנר

פנחס אברהם ז"ל, בן ניסים ושושנה
נולד ב: פתח תקוה, ב-כ"ז בטבת תרפ"ז, (1/1/1927),
מקום נפילה: עיראק אל-מנשיה (ליד קרית גת), ב-כ' בתמוז תש"ח (27/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 21, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

פניקה סימון ז"ל, בן יוסף ומלכה
נולד ב: תל אביב, ב-י"ח באייר תר"צ, (16/5/1930),
מקום נפילה: באר טוביה, ב-ט"ז בתמוז תש"ח (13/7/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 18, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

פרופר יהודה (מקס) ז"ל, בן רודולף ורג'ינה
נולד ב: צ'כוסלובקיה, ב-י"ט באלול תרפ"ג, (1/9/1923),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:ניצנים

פרחיה אברהם (אלברט בוסי) ז"ל, בן אהרן ולאה
נולד ב: יוון, ב-כ"ב בסיון תרפ"ה, (14/6/1925),
מקום נפילה: ליד מחנה חסה, ב-י' באדר ב' תש"ח (21/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

פרידמן אהרון ז"ל, בן יחיאל ודינה
נולד ב: טבריה, ב-תשרי תרפ"ו, (9/1925),
מקום נפילה: משלט 7 (מדרום למשטרת עיראק סואידן (מ.יואב)), ב-י"ט בתשרי תש"ט (22/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:ירושלים - הר הרצל

פרץ יצחק ז"ל, בן בכור ואסתר
נולד ב: תל אביב, ב-א' בתמוז תר"צ, (26/6/1930),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:ניצנים


צימרמן יעקב (יענקלה) ז"ל, בן קלמן ונחמה
נולד ב: תל אביב, ב-ד' בשבט תרפ"ט, (15/1/1929),
מקום נפילה: חירבת מאסררה (ממערב לכניסה למושב לכיש), ב-ט"ז בתשרי תש"ט (19/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:כפר ורבורג

ציפה (בכר) משה ז"ל, בן אברהם - בכור ובכורה
נולד ב: תורכיה, ב-ח' בטבת תרפ"ח, (1/1/1928),
מקום נפילה: נגבה, ב-כ"ד באייר תש"ח (2/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:קיבוץ נגבה

צ'ליבי אברהם (אלברטו) ז"ל, בן חיים ופרלה
נולד ב: יוון, ב-ז' בניסן תרפ"ד, (11/4/1924),
מקום נפילה: באר טוביה, ב-ג' בתמוז תש"ח (10/7/1948)
נפל בהפצצה,
גיל: 24, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

קינרייך יהודה ז"ל, בן עזריאל ורחל
נולד ב: פולין, ב-תשרי תרע"ד, (10/1913),
מקום נפילה: משטרת עיראק סואידן (מ.יואב), ב-י"ב באייר תש"ח (22/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 34, בית עלמין:באר טוביה

קליין יעקב (דניאל) ז"ל, בן מלך (מכס) ושרה
נולד ב: ארה"ב, ב-א' בסיון תרע"ו, (2/6/1916), חבר קיבוץ חצור
מקום נפילה: קיבוץ כפר מנחם, ב-כ"א באייר תש"ח (30/5/1948)
נפל בעת פעילות מבצעית (בהנחת מוקשים),
גיל: 32, בית עלמין:קיבוץ חצור

קמזון משה (יחזקאל) ז"ל, בן שלום מרדכי וצפורה פרומה
נולד ב: ליטא, ב-אדר תרפ"ד, (1923),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-כ"ב באייר תש"ח (31/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

קרוך יעקב (ארנסט) ז"ל, בן הנס
נולד ב: גרמניה, ב-ג' בכסלו תרפ"ד, (23/11/1923), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:ניצנים

קרינר אליעזר ("קושה", "כושי") ז"ל, בן אריה ורבקה
נולד ב: תל אביב, ב-כ"ג באדר תרפ"ח, (15/3/1928),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-כ"ט בתמוז תש"ח (5/8/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

קשי בנימין ז"ל, בן יוסף ומרים
נולד ב: תל אביב, ב-י"ז בחשוון תרצ"א, (8/11/1930),
מקום נפילה: עבדיס (מצפון לנגבה), ב-ב' בתמוז תש"ח (9/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 18, בית עלמין:קיבוץ נגבה

ראב"ד משה ז"ל, בן יונה ויהודית
נולד ב: פולין, ב-ו' בתשרי תרע"ו, (14/9/1915), חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 33, בית עלמין:ניצנים

רובינשטיין שלמה ז"ל, בן זליג ויהודית
נולד ב: פולין, ב-י"א בניסן תרע"ו, (14/4/1916), מא"ז וחבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ליד מחנה חסה, ב-י' באדר ב' תש"ח (21/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 31, בית עלמין:באר טוביה

רודריק יהושע ז"ל, בן יהודה ורוזה
נולד ב: תורכיה, ב-י"ב באייר תרפ"ו, (26/4/1926),
מקום נפילה: נגבה, ב-כ"ד באייר תש"ח (2/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:קיבוץ נגבה

רוזנבלום מנחם ז"ל, בן משה-אהרון וטובה
נולד ב: פולין, ב-ה' בניסן תרפ"ט, (15/4/1929),
מקום נפילה: ליד באר טוביה, ב-י' בסיון תש"ח (17/6/1948)
נפל בעת מילוי תפקידו (ת.ד.),
גיל: 19, בית עלמין:רחובות

רוזנטל (ורדי) צבי ז"ל, בן אברהם ועדה
נולד ב: גרמניה, ב-ט' באייר תרפ"ב, (7/5/1922), חבר קיבוץ יבנה
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-ג' באייר תש"ח (11/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 26, בית עלמין:קיבוץ יבנה

רופא אברהם ז"ל, בן יצחק ורגינה
נולד ב: תורכיה, ב-י"ג בטבת תרפ"ג, (1/1/1923),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-א' בתמוז תש"ח (8/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 25, בית עלמין:באר טוביה

רצ'בסקי אברהם (אברמ'קה) ז"ל, בן יהושע ומלכה
נולד ב: תל אביב, ב-ט' בתמוז תרפ"ה, (1/7/1925),
מקום נפילה: עבדיס (מצפון לנגבה), ב-ב' בתמוז תש"ח (9/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:קיבוץ נגבה

שדמי ((דילוביץ)) אברהם ז"ל, בן ישראל ורבקה
נולד ב: פולין, ב-כ"ד בניסן תרע"א, (20/4/1911), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב בתמוז תש"ח (19/7/1948)
נפל בעת פעילות מבצעית (ממוקש),
גיל: 37, בית עלמין:קיבוץ נגבה

שוארץ ברוך ז"ל, (ערירי, גיל לא ידוע)
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
בית עלמין:ניצנים

שוארץ צבי (אדום) ז"ל, בן משה-יהושע ויפה-שיינדל
נולד ב: צ'כוסלובקיה, ב- תרפ"ז, (1927), חבר קיבוץ נגבה
מקום נפילה: נגבה, ב-י"ב בתמוז תש"ח (19/7/1948)
נפל בעת פעילות מבצעית (ממוקש),
גיל: 18, בית עלמין:קיבוץ נגבה

שוארצמן נחום (ניוניק) ז"ל, בן יוסף ופרומה
נולד ב: פולין, ב-ה' בטבת תרפ"ה, (1/1/1926),
מקום נפילה: כרתיה (מדרום למושב רווחה), ב-י"א בתמוז תש"ח (18/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 23, בית עלמין:באר טוביה

שוארצשטיין אברהם (אלקנה) ז"ל, בן יהושע וצפורה, מפקד ניצנים
נולד ב: תל אביב, ב-י"ח באלול תרפ"ו, (28/8/1926),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 22, בית עלמין:ניצנים

שחר זלמן ז"ל, בן אריה וברטה
נולד ב: פולין, ב-ח' בטבת תרפ"ח, (1/1/1928),
מקום נפילה: ליד מחנה חסה, ב-י' באדר ב' תש"ח (21/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:באר טוביה

שטינמץ משה ז"ל, בן שמריהו ואטה
נולד ב: הונגריה- בודפשט, ב-כ"ח בחשוון תרפ"ט, (11/11/1928),
מקום נפילה: פלוג'ה (קרית גת), ב-י"ח בחשוון תש"ט (20/11/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:כפר ורבורג


שיפמן דב ז"ל, בן יעקב ובת-שבע
נולד ב: טבריה, ב-כ"א בטבת תרפ"ח, (14/1/1928),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-ב' באייר תש"ח (11/5/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:חיפה

שמואלוב נתן ז"ל, בן שמואל וחנה
נולד ב: מצרים, ב-כ"ב בטבת תרפ"ח, (15/1/1928),
מקום נפילה: ליד פלוג'ה (קרית גת), ב-ב' באדר ב' תש"ח (13/3/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:תל אביב - נחלת יצחק

שמולביץ אשר (אנשיל) ז"ל, בן יעקב וחנה
נולד ב: פולין, ב-כ"ז בטבת תרפ"ז, (1/1/1927),
מקום נפילה: חרבת סיכה, ב-כ"ו בתשרי תש"ט (29/11/1948)
נפל בקרב,
גיל: 21, בית עלמין:רחובות

שפרן אשר ז"ל, בן חיים ולאה
נולד ב: תל אביב, ב-כ"ו בתשרי תר"צ, (30/10/1929),
מקום נפילה: בית דראס (ליד מושב גבעתי), ב-א' בתמוז תש"ח (8/7/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:באר טוביה

שרגא אפרים ז"ל, בן חיים-דויד
נולד ב: רומניה, ב- תאריך לא ידוע, חבר קיבוץ ניצנים
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: לא ידוע, בית עלמין:ניצנים

שרעבי מאיר ז"ל, בן יששכר ושושנה
נולד ב: תל אביב, ב-א' בתשרי תרפ"ט, (15/9/1928),
מקום נפילה: חירבת מאסררה (ממערב לכניסה למושב לכיש), ב-י"ג בתשרי תש"ט (16/10/1948)
נפל בקרב,
גיל: 20, בית עלמין:כפר ורבורג

שרשוב אליהו ז"ל, בן דוד ורבקה
נולד ב: חדרה, ב-כ"ב בטבת תרפ"ח, (15/1/1928),
מקום נפילה: ניצנים, ב-כ"ט באייר תש"ח (7/6/1948)
נפל בקרב,
גיל: 19, בית עלמין:ניצנים

0 Comments:

Post a Comment

<< Home